ZAŁOŻENIA KONCEPCYJNE

Koncepcja ta zakłada, że kobieta nie jest najbardziej niezdolna do pracy, gdy ma lat 60, lecz wtedy, gdy rodzi i zajmuje się niemowlęciem (czyli w okresie wczesnego macierzyństwa). Posyłając kobietę na emeryturę o 5 lat wcześniej niż mężczyznę, prawnicy wychodzili z założenia, że jest ona bardziej zmęczona swą podwójną (domową i za­wodową) funkcją, no i słabsza. To ostatnie, jak dziś wiemy, nie jest prawdą w sensie biologicznym, kobieta nie tylko dłużej żyje (średnio 06 — 7 lat), ale jest w starości spraw­niejsza i zdolniejsza do działalności niż mężczyzna. Przekwi- tanie, które jest niejako mechanizmem ochronnym, zdejmuje z niej ciężary związane z rozrodem, i to w okresie, gdy by­najmniej nie jest jeszcze stara (tylko dla spraw rozrodczych już za mało sprawna biologicznie), a zachodzące w ustroju po klimakterium zmiany hormonalne (wzrost poziomu hormonów męskich) często nawet zwiększają jej ogólną energię i aktyw­ność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *