WYRAŹNIE I OSTRO

W Piśmie św. wyma­gania są sformułowane bardzo wyraźnie i ostro, a są ogrom­ne. Bóg chce być kochany ze wszystkich sił, ponad wszystko, nie tylko sercem {uczuciem), ale i rozumem, i wolą — wszy­stkimi władzami duszy. Stąd musi też wypływać mocna chęć podobania się Bogu i spełniania Jego woli.Jeśli wychodząc z kościoła po nabożeństwie zabrać to wszystko z sobą w codzienne, szare i twarde życie, to tak pojęta miłość będzie czymś o wiele trudniejszym niż okazy­wanie życzliwej pomocy bliźniemu. Miłość Boga to uzgodnie­nie wszystkich odcinków życia z Jego prawami, to często ciężka walka, cierpienie, wyrzeczenie, a więc asceza. To rów­nież pełne włączenie się w sprawy świata, przy życzliwej, uczynnej postawie wobec ludzi.Tak więc człowiek zositający w przyjaźni z Bogiem jest w stosunku do świata jednocześnie zaangażowany i ode­rwany. Zaangażowanie jest jego obowiązkiem, gdyż musi kiedyś „zdać sprawę z włodarstwa swego”, czyli wykazać się owocami swego życia. A oderwany od świata jest w tym sensie, że ciosy i cierpienia dosięgają go tylko powierzchow­nie i nie są w stanie doprowadzić go do rozpaczy i psychicz­nego czy fizycznego załamania. Silna wiara daje ten spokój i głęboki optymizm, który jest podstawowym postulatem hi­gieny psychicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *