WYCHOWANIE DO MORALNOŚCI

Toteż można powiedzieć, że wychowanie do moralności i ascezy zaczyna się już we wczesnym niemowlęctwie i nie dokonuje się przez słowa, których dziecko jeszcze wtedy nie rozumie, lecz przez rozsądne i konsekwentne postępowanie rodziców. W tym postępowaniu już zawarte są „nagrody” i „kary”, które niemowlę szybko uczy się „rozumieć” i które wskazują mu kierunek panującego w otoczeniu porządku i prawa.Dzieci przynoszą na świat bardzo różnorodne, genetycznie uwarunkowane psychiczne predyspozycje, które mogą nie­kiedy stwarzać duże trudności w przystosowaniu do owego porządku. Tacy mali indywidualiści i buntownicy mogą być W przyszłości wspaniałymi i wybitnymi ludźmi, ale tylko .wte­dy, gdy już od początku życia wdroży im się pojęcie prawa i skieruje ich siły i zdolności na właściwą drogę. Jak widzimy, już w najmłodszym Wieku może wytworzyć się u dziecka postawa zrozumienia i respektu dla prawa i porząd­ku, albo też przeciwnie: postawa anarchicznego hedonizmu. Są to dwa bieguny, między którymi może być wiele kombi­nacji pośrednich. Im bardziej wychowalnie wczesnego wieku zdołało zbliżyć dziecko do „postawy porządku”, tym większy będzie później autorytet rodziców, tym łatwiejsze wychowa­nie i lepsze jego rezultaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *