SZCZEGÓLNY APEL

W szczególny zaś spo­sób apeluje do niej ta miłość, która stoi u kolebki stawania się rodzaju ludzkiego. Odpowiedzialność za miłość […] wiąże się jak najściślej z odpowiedzialnością za prokreację. Dlatego nie sposób oderwać tutaj miłości od rodzicielstwa. Gotowość na nie stanowi konieczny warunek miłości”.Biologiczna metoda regulacji poczęć opiera się na dokład­nej znajomości cyklu miesięcznego kobiety i umiejętności oznaczania dni płodnych. Nie są to na ogół sprawy trudne i każda młoda kobieta powinna się z nimi zaznajomić.A kiedy się już ma urodzić dziecko, niezwykle ważna jest właściwa opieka lekarska nad okresem ciąży, porodu i po­łogu oraz opieka pediatryczna od pierwszych dni noworodka. Sprawy te w naszym kraju są na ogół dobrze postawione, nasuwają się jednak następujące uwagi:Należy bardziej rozbudować sieć tzw. szkół rodzenia, które przez właściwą psychoprofilaktykę, gimnastykę i po­uczenia bardzo ułatwiają kobietom sam proces porodu i usu­wają lęk przed nim. Szkoła taka powinna istnieć przy każdej poradni „K” jako jej oddział.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *