START ZAWODOWY

Po wtóre, kobieta nie musi tak spieszyć się ze swą pracą i karierą zawodową jak mężczyzna, który przeciętnie biorąc wcześniej niedołężnieje i umiera. Zaczynając jednak start zawodowy dopiero po trzydziestce może ona osiągnąć suk­cesy i wyższe stanowiska dopiero po czterdziestce, a nawet po pięćdziesiątce — wtedy (bezapelacyjne ucinanie jej pracy zawodowej w wieku lat 60 byłoby niesłuszne. Jeśli istnieją bariery wieku w osiąganiu pewnych stanowisk, dla kobiet powinny one być przesunięte o 10 lat w górę, a granicę wie­ku emerytalnego należy .znacznie uelastycznić, zależnie od życzeń osoby zainteresowanej, jej stanu zdrowia, rodzaju pracy i ogólnej sytuacji życiowej.Nawet matki wielodzietne dobiegając czterdziestki zwykle zaczynają pracę zawodową, nie tylko dlatego, by sobie jesz­cze wysłużyć emeryturę, ale i dlatego, że w domu coraz mniej mają do roboty, gdyż podrastające dzieci skutecznie je wyręczają. Prawidłowe wychowanie dziecka powinno zmie­rzać do tego, by z osiągnięciem pewnego wieku było ono coraz bardziej pomocne w domu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *