ROZPATRZENIE PROBLEMU

Renta macierzyńska byłaby więc odpracowy­wana przez tę kobietę po przekroczeniu wieku emerytalnego. Ponadto zaś można by wykorzystać również innych ludzi star­szych, którzy dobiegając wieku emerytalnego chcą i mogą nadal pracować. Powstająca w ten sposób pula „zbędnych emerytur” mogłaby być przeznaczona na renty macierzyń­skie; zmniejszyłyby się też wydatki na żłobki.U kobiety z wyższym wykształceniem powstaje tu waiżny problem przerwy między studiami a pracą zawodową i roz­poczęciem wyścigu o karierę i awanse. Te młode kobiety często popadają w rozgoryczenie, gdyż opiekując się nawet tylko jednym dzieckiem opóźniają swój zawodowy start w porównaniu z mężem, a przerwa kilkuletnia wydaje im się cofnięciem w zawodzie.Rozpatrując ten problem trzeba zwrócić uwagę na dwie okoliczności. Po pierwsze, lata urlopu macierzyńskiego bynaj – mniej nie muszą być zmarnowane w aspekcie pracy zawodo­wej. Można przez ten czas kończyć studja, czytać, dokształcać się, a nawet pracować w niewielkim parogodzinnym wymia­rze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *