POŻĄDANIA ŚWIĘTYCH I PIJAKÓW

Są pożądania świętych i pożądania pija­ków — różnią się one od siebie biegunowo przeciwnym ustawieniem hierarchii wartości. Otóż właśnie ta hierarchia i związany z nią porządek życiowy są decydujące. Asceza jest tylko narzędziem,jak nożyce w ręku ogrodnika, które służą do obcinania chorych czy szkodliwych pędów, zostawia­jąc pożyteczne, według założonego planu. Ogród ludzkiego życia należy tak prowadzić, by wydał piękne plony. Wyrywanie chwastów, wycinanie pędów to operacje niemiłe dla kogoś, kto nie lubi pracować. Ale chwa­sty są silne i szybko rosną, muszą więc być niszczone, bo inaczej zagłuszą wszystko. Asceza nie jest i nie może być bezkierunkowym i beznadziejnym samoudręczeniem z wyry­waniem wszystkich pragnień i dążeń — musi ona być ro­zumną i celową uprawą, dyktowaną przez świadomie wybra­ną postawę altruistyczną, twórczą, otwartą na świat i jego potrzeby. Tylko taka postawa gwarantuje życiowe plony. Postawa powszechnej życzliwości i działania dla społecznego dobra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *