NA DRUGI PLAN

NA DRUGI PLAN

Macierzyń­stwo ustępowało na plan drugi, ponieważ było traktowane ja­ko sprawa wyłącznie prywatna. Tego rodzaju nastawienie jest reliktem z czasów, gdy płodność była .w zasadzie nie­odłączna […]

START ZAWODOWY

START ZAWODOWY

Po wtóre, kobieta nie musi tak spieszyć się ze swą pracą i karierą zawodową jak mężczyzna, który przeciętnie biorąc wcześniej niedołężnieje i umiera. Zaczynając jednak […]

ROZPATRZENIE PROBLEMU

ROZPATRZENIE PROBLEMU

Renta macierzyńska byłaby więc odpracowy­wana przez tę kobietę po przekroczeniu wieku emerytalnego. Ponadto zaś można by wykorzystać również innych ludzi star­szych, którzy dobiegając wieku emerytalnego […]