WSPANIAŁE ZDROWIE

WSPANIAŁE ZDROWIE

Wspaniałe zdrowie Hunzów jest obecnie już zagro­żone przez turystów, zwłaszcza amerykańskich, którzy osta­tnio, chcąc koniecznie „ucywilizować” ten kraj, zaczęli tu przywozić cukier, słodycze, białą mąkę […]

SZACUNEK

SZACUNEK

Jako rasa Hunzowie nie różnią się od Europejczyków. Mają swego króla, swą prostą organizację, tradycją uświęcone zajęcia ‚ i obyczaje, uroczystości i zabawy. Nie mają […]