W NIELICZNYCH PRZYPADKACH

W NIELICZNYCH PRZYPADKACH

W bardzo nielicznych przypadkach nasi długowieczni trzymają się dobrze albo dzię­ki wyjątkowo korzystnym czynnikom genetycznym, albo też dzięki pewnym niezwykle korzystnym okolicznościom życio­wym. A zdrowie […]

WYMOGI GENETYCZNE

WYMOGI GENETYCZNE

Co do pierw­szego punktu, to trzeba podkreślić, że gerontolodzy radzieccy opracowali ‚już bardzo wnikliwie metody weryfikacji wieku kalendarzowego i stwierdzili, że wprawdzie wiekowi starcy dość […]

W ŚCISŁYM ZWIĄZKU

W ŚCISŁYM ZWIĄZKU

Można tu więc mówić o ścisłym związku między zdrowiem fizycznym, psychicznym i moralnym, jeżeli przez termin „zdro­wie moralne” będziemy rozumieć zgodność życia z porządkiem natury […]

ZNACZENIE MA KLIMAT

ZNACZENIE MA KLIMAT

Znaczenie ma również klimat, rodzaj gleby, składniki mineralne, wada itd., są ito jednak sprawy jeszcze nie wyjaśnione. Z dotychczasowych badań wynika, że najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi […]

OPISUJĄC DŁUGOWIECZNYCH

OPISUJĄC DŁUGOWIECZNYCH

Opisując długowiecznych Dagestanu, Alifciszew podkreśla, że jest ich trzykrotnie więcej w uboższych, mało urodzajnych górskich rejonach niiż w zamożnych, żyznych okolicach niezannych. Systematyczna codzienna praca […]