SZKODLIWOŚCI ŻYCIOWE

SZKODLIWOŚCI ŻYCIOWE

Reasumując można stwierdzić, że główne szkodliwości ży­ciowe i środowiskowe pochodzą ‚zarówno z takich źródeł, których zlikwidowanie wymaga poważnych wysiłków i starań wysokich instancji i współpracy […]

SPALINY SAMOCHODOWE

SPALINY SAMOCHODOWE

Spaliny samochodowe zawierają wiele szkodliwych skład­ników, jak np. tlenek węgla i azsotu, aldehydy i związki siarkowe, działające szkodliwie na drogi oddechowe, skórę, oczy i układ […]

BODŹCE AKUSTYCZNE

BODŹCE AKUSTYCZNE

Bodźce aku­styczne spełniały w rozwoju, ewolucyjnym rolę alarmową; ostrzegawczą, i dziś również powodują obronno-agresywne reakcje układu nerwowego wegetatywnego, co staje się przy­czyną objawów nerwicowych.Walka z rtą […]

PORUSZONE FUNKCJE

PORUSZONE FUNKCJE

Największą z tych szkodliwości jest niewątpliwie hałas. Na­rusza on funkcje układu nerwowego, powoduje różnorodne reakcje nerwicowe i choroby, przyspiesza rozwój miażdżycy i procesów starzenia, a […]

NIEMAŁA ROLA

NIEMAŁA ROLA

Niemałą rolę odgrywają także I tzw. pestycydy stosowane dla zwalczania szkodników (ro­baków, owadów, gryzoni), a także herbicydy do zwalczania  chwastów. Trucizny te, skierowane przeciwko niszczycielom […]

NAŁOGI I PROBLEMY ŻYWIENIA

NAŁOGI I PROBLEMY ŻYWIENIA

Nałogi, problemy żywienia, ruchu fizycznego pracy omawiałam już w poprzednich rozdziałach. Tu wy­padnie jeszcze wspomnieć o niektórych innych szkodliwoś- ciiach dość ściśle związanych z rozwojem cywilizacji.Ostatnio […]