DZIĘKI ROZMOWOM

DZIĘKI ROZMOWOM

Dzięki takim rozmowom rozszerza się umysł dziecka i po­wstaje obraz świata oparty na niezachwianej wierze w auto­rytet rodziców. Normalne, prawidłowo rozwijające się dziecko bardzo poważnie […]