WYRAŹNA TENDENCJA

WYRAŹNA TENDENCJA

Występuje ostatnio wyraźna tendencja do żywienia nie­mowląt sztucznymi mieszankami zamiast piersią. Jeśli nawet ze względu na pracę zawodową matek karmienie piersią nie może trwać dłużej, […]

SZCZEGÓLNY APEL

SZCZEGÓLNY APEL

W szczególny zaś spo­sób apeluje do niej ta miłość, która stoi u kolebki stawania się rodzaju ludzkiego. Odpowiedzialność za miłość […] wiąże się jak najściślej […]

AKT PŁCIOWY

AKT PŁCIOWY

Traktując akt płciowy jako  wyraz miłości trzeba więc szanować jego integralność i naturalny przebieg i podchodzić do niego z pewną intencjonalną gotowością na rodzicielstwo, nawet […]

RELIGIJNY ŚWIATOPOGLĄD

RELIGIJNY ŚWIATOPOGLĄD

Powyższe uwagi dotyczą głównie ludzi związanych z reli­gijnym światopoglądem. Ale i do niewierzących powinna przemawiać słuszność przesłanek opartych na właściwym człowiekowi prawie moralnym. Oczywiście można też […]

ODRZUCENIE ASCEZY

ODRZUCENIE ASCEZY

Przez odrzucenie ascezy, pogrążanie się w hedonizmie, wy­niesienie własnej egoistycznej przyjemności ponad wszystko wybitnie osłabia się ofiarność i zdolność do wyrzeczeń, która jest przecież konieczna […]