ODDZIELANIE CELÓW

onaion

Niestety, nader czę­sto oddzielane są od tych celów i wyzyskiwane dla samej tylko przyjemności, której używanie łatwo przechodzi w na­łóg. W dziedzinie żywienia można bezpośrednio wykazać szko­dliwość tych różnych nałogów, trudniejsze jest to w dzie­dzinie seksualnej. Kozakiewicz pisze, że nie ma żadnych przekonywających badań nad szkodliwością czy nieszkodli­wością onanizmu, zarówno dla całego ustroju, jak i dla przy­szłego pożycia w małżeństwie. Jeżeli jednak wiadomo, że onanizm bardzo łatwo przechodzi w nałóg, to już sam ten fakt rzuca poważny cień na jego rzekomą nieszkodliwość/ bo każdy nałóg (nawet jeśli w grę nie wchodzą szkodliwe, z zewnętrz dostarczane substancje) jest znacznym obarcze­niem systemu nerwowego, jego patologicznym przeciążeniem. Szkodliwa i stresująca jest sama świadomość tej upokarzają­cej niewoli, tak wyraźnie uwłaczającej godności człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *