NAJWAŻNIEJSZA ROLA RODZICÓW

661998251

Rodzicom przypada tu jednak najważniejsza rola. Muszą oni nie tylko uświadamiać, szeroko omawiając te tematy, ale też co bardzo istotne muszą uodpornić dziecko na wszel­kie złe wpływy i fałszywe poglądy, z którymi ono na pewno zetknie się poza domem. Wdrożyć mu podziw i szacunek dla tych spraw i bojaźń, by ich nie sprofanować. Wytłumaczyć, na czym polega grzech i nieczystość w tej dziedzinie. Bardzo ważne jest, aby nie szafować samymi tylko zakazami, co mogłoby w dziecku utrwalić bardzo szkodliwe przekonanie, że sfera seksualna jest czymś złym i nieczystym. Przeciwnie każdy zakaz powinien być dokładnie omówiony i umotywo­wany, z mocnym podkreśleniem, że stoi on na straży bardzo cennych wartości, z których nie wolno robić sobie zabawki czy przelotnej przyjemności ani też tematu do żartów i wul­garnych określeń. I że właśnie takie profanowanie tej sfery poniża człowieka i jest równoznaczne z grzechem nieczystym, zatruwającym tę dziedzinę i niszczącym szczęście, które może ona dać. Słowem, dziecko powinno nie tylko wiedzieć, ale i rozumieć, a wiedza fizjologiczna jest tylko cząstką ogól­nego uświadomienia, które w dziedzinie erotycznej obejmo­wać musi również, a może nawet przede wszystkim, proble­my moralne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *