NA RÓŻNYCH POZIOMACH

seks4-665x309

Sprawa ta ma kilka aspektów, niejako na różnych pozio­mach. Najwyższe „piętro” to godność osoby ludzkiej, zobo­wiązująca człowieka do rozumowej oceny praw natury i do kierowania się nimi w życiu. Chodzi tu oczywiście o naturę ludzką. A według jej praw orgazm nie może być zabawką. Jest on związany nierozłącznie ze stosunkiem płciowym, ten zaś z miłością, a miłość z małżeństwem. Onanizm jest burze­niem tego porządku, a więc działaniem niemoralnym. I to nie tylko ze względu na ten właściwy dla natury ludzkiej porządek w sferze erotycznej, ale i ze względu na bardzo istotną dla tej natury zasadę panowania ducha nad ciałem. Dziecko, które nie nauczy się zawczasu opanowywać cieles­nych odruchów i popędów i popada w ich niewolę, łatwo może już na całe życie pozostać psychicznym kaleką i nigdy nie osiągnąć pełnego człowieczeństwa.Tu właśnie najdobitniej dochodzi do głosu i rozwija się owa postawa niczym nie skrępowanego anarchicznego he- donizmu, która wyraża się najczęściej i najwyraźniej w dwóch dziedzinach: w odżywianiu i w sprawach seksualnych. Bo i tu, i tu mamy do czynienia z intensywnymi przyjemnością-i mi, które w naturze mają swój głęboki sens i cele i tylko wtedy są moralne, gdy tym celom służą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *