NA DRUGI PLAN

Macierzyń­stwo ustępowało na plan drugi, ponieważ było traktowane ja­ko sprawa wyłącznie prywatna. Tego rodzaju nastawienie jest reliktem z czasów, gdy płodność była .w zasadzie nie­odłączna od życia płciowego i nie groziło wyludnienie. Dziś sytuacja zmieniła się zasadniczo i nie możemy już nie wi­dzieć i nie uznawać olbrzymiej społecznej irangi macierzyń­stwa. Toteż przyszedł czas jego dowartościowania, zarówno w aspekcie morailnym, jak ekonomicznym.Reasumując można stwierdzić, że droga życiowa kobiety jest inna niż mężczyzny. Podczas gdy życie mężczyzny można podzielić na trzy zasadnicze okresy: 1) rozwoju i nauki, 2) pracy zawodowej, 3) emerytury, to w życiu kobiety taikich okresóiw można wyraźnie cztery: 1) okres rozwoju i nauki,okres wczesnego macierzyństwa, czyli „domowy”, 3) okres pracy zawodowej i 4) emerytury. Obecnie okresy wczesnego macierzyństwa i Ipracy zawodowej’ u kobiety nakładają się na siebie, co stwarza duże obciążenie i wiele trudności za­równo w pracy, jak w domu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *