INNE OKOLICZNOŚCI

1_KAT2_8009775_1_

Współczesna seksuologia pod­kreśla znaczenie tzw. prawa pierwszych połączeń (psychicz­nego „wdrukowania”), według którego pierwsze przeżycia; seksualne, zwłaszcza powtarzane i mocno angażujące, mogą zostawić w psychice trwałe ślady, na stałe już związane z tą sferą i poniekąd kształtujące jej obraz w odczuciach czło­wieka. Już nawet jednorazowe takie przeżycie, jeśli np. łą­czyło się z ciężkim urazem psychicznym (gwałt, brutalne po­traktowanie) może na długi czas lub na stałe wpłynąć bardzo ujemnie na zdolność do życia seksualnego. Onanizm jako nałóg również „wdrukowuje” w psychikę pewien wzór satys­fakcji seksualnej, uzależnionej od określonych sytuacji i czynności. Nie ma tu miejsca na partnera ani na żadne do niego; uczucia i im silniej ten prymitywny samotniczy stereotyp się utrwali, tym większe trudności mogą potem wyniknąć przy normalnym seksualnym współżyciu. Trudności te dotyczyć będą właśnie powiązania sfery psychicznej (uczuć dla partne­ra) ze sferą przeżyć fizjologicznych. Raz rozerwana, więź taj nie daje się łatwo nawiązać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *