GŁÓWNY WRÓG

Wspominałam już wyżej o tym, że choroba miażdżyco­wa — główny obecnie wróg rasy białej i społeczeństw za­możnych — zaczyna się w sposób utajony bardzo wcześnie, bo w zasadzie już u małych, paroletnich dzieci. Jak wiadomo, miażdżyca jest typową chorobą z przekarmienia — główne czynniki, które przyśpieszają jej rozwój (czynniki ryzyka), to nadmierne spożycie, zwłaszcza tłuszczów zwierzęcych i cukru, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i palenie papie­rosów. Otóż jeśli przez chwilę zastanowimy się nad żywie­niem małych dzieci, musimy dojść do wniosku, że panujące w tej dziedzinie obyczaje istotnie bardzo sprzyjają rozwojowi miażdżycy. Dziecko szczupłe uważa się często za chore — ideałem jest dziecko grube, co znalazło swój wyraz również w sztuce, w ogólnie przyjętym modelu otyłych amorków. Dziecięca otyłość uważana jest za piękną, wzruszającą, sło­wem — pożądaną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *