DZIĘKI ROZMOWOM

Dzięki takim rozmowom rozszerza się umysł dziecka i po­wstaje obraz świata oparty na niezachwianej wierze w auto­rytet rodziców. Normalne, prawidłowo rozwijające się dziecko bardzo poważnie traktuje i ten świat, i ten rodzicielski auto­rytet, dlatego wcale nietrudno wdrożyć mu rozumowe uza­sadnienie podstawy zdrowotnej ascezy. Idzie to nawet bardzo łatwo, jest czymś oczywistym, jeśli i rodzice, i wszyscy w domu te zasady respektują. Wtedy należy to po prostu do obrazu świata. Do tego obrazu należą również i dobrowolnie podejmowane wyrzeczenia i wysiłki, które odpowiednio przedstawione i naświetlone nabierają głębokiego sensu. W miarę rozwoju umysłu dziecka jego świat się poszerza i pogłębia, wytwarzają się pojęcia i poglądy moralne, ustala się hierarchia wartości. Zadaniem wychowania jest tę hie­rarchię prawidłowo ustawić i zadbać o to, by nie uległa za­chwianiu i zniszczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *