CZŁOWIEK POSIADA ROZUM

Autor podkreśla, że człowiek po­siada rozum nie po to, by mógł wyliczać i osiągnąć maksimum przyjemności w swym życiu, ale po to, by mógł poznać praw­dę obiektywną oraz wynikające z niej normy i według nich | żyć. Współżycie małżeńskie służy nie tylko prokreacji, ale również miłości — jest ono stosunkiem międzyosobowym, a osoba nie może być przez drugą osobę „używana” ani do osiągnięcia seksualnej satysfakcji, ani do samego tylko celu spłodzenia dziecka. Akt płciowy nie może być narzędziem, lecz tylko aktem miłości, która związana jest z prokreacją. Toteż podejmując współżycie małżonkowie nie mogą czynnie i aktywnie wykluczać prokreacji, jeśli chcą, by współżycie to było godziwe i sprawiedliwe względem Stwórcy, zgodne z prawami, które On zamierzył i ustanowił. Stwórca zamierzył i .związał z tym aktem satysfakcję seksualną, która jest dla- j tego dobra i godziwa, pod warunkiem, że nie jest sama w so­bie jedynym celem, gdyż to oznaczałoby „użytkowanie” oso­by jako narzędzia do tego celu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *