BYĆ ODPOWIEDZIALNYM

Trzeba też podkreślić, że dzieci żywione nieprawidłowo często są rozdrażniane, podniecone i łatwo popadają w choroby, co razem sprawia rodzicom tyle kłopotów i zmartwień, że odczuwając nawet jedno dziecko jako wielki ciężar nie chcą już dzieci następnych. Otóż trze­ba podkreślić, że zdrowa i prawidłowa płodność wymaga gruntownego przemyślenia i właściwego ustawienia tych spraw nie tylko w aspekcie odżywiania, ale i innych proble­mów, np. wydatków na ubrania, prezenty, zabawki i<tp., tak by dzieci nie tylko nie sprawiały kłopotów swym zdrowiem, ale i nie wyrastały na brutalnych egoistów, którym się wszy­stko „należy” i którzy wszystko „muszą mieć”. Dużą rolę w tych sprawach odgrywa moda, snobizm i wybujałe ambicje. Rodzice powinni jednak pamiętać, że dziecko nie jest jakąś kosztowną zabawką do strojenia na pokaz, lecz człowiekiem, za którego wychowanie, charakter i zdrowie oni są odpo­wiedzialni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *