BARDZO WAŻNE PODKREŚLENIE

^BHuman evolution. ^b Illustration showing stages in the evolution of humans. At left, ^Iproconsul^i (23-15 million years ago) is depicted hypothetically as an African ape with both primitive and advanced features. From it ^IAustralopithecus^i ^Iafarensis^i (>4- 2.5 Myr BP) evolved and displayed a bipedal, upright gait walking on two legs. ^IHomo^i ^Ihabilis^i (2.5 Myr BP) was truly human ("homo") resembling ^IAustralopithecus^i but also used stone tools. About 1.5 Myr BP ^IHomo erectus^i (at centre) appeared in Africa, used fire, wooden tools, and migrated from Africa into Eurasia. ^IHomo^i ^Ineanderthalensis^i (200,000 years BP) lived in Europe and Middle East and was closely related to modern humans (right).

Ale bardzo ważne będzie wtedy podkreślenie, że człowiek różni się od zwierząt sferą duchową, dlatego ludzki seksu­alizm musi być mocno związany z uczuciem, które powinno być głębokie i trwałe, że jedynie człowiek ma rozum i wolę, które powołane są do tego, by oceniać te sprawy, zgłębiać ich sens i celowość i panować nad nimi zgodnie z właściwym porządkiem natury i porządkiem moralnym. Kto wykracza przeciw temu porządkowi, grzeszy więc nie tylko przeciw samemu człowieczeństwu, ale i przeciw Stwórcy, który czło­wieka tą wysoką godnością obdarzył i ustanowił te moralne prąwa.Oczywiście dla skutecznego prowadzenia takich rozmów konieczna jest więź przyjaźni i zaufania łącząca dziecko z ro­dzicami. Jeśli więzi takiej nie ma, rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, by ją w tym okresie nawiązać. Problemy okresu dojrzewania są trudne i dotyczą zarówno ciała, jak psychiki. Takim głównie psychopochodnym proble­mem erotycznym są „romanse nastolatków”, młodociana mi­łość, której podłożem fizjologicznym jest również zwiększone w tym okresie wydzielanie hormonów płciowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *