ASCEZA I ZDROWIE

Jest oczywiste, że prawidłowe wychowanie dziecka winno zmierzać do ukształtowania człowieka zdrowego, moralnego i zdolnego do ascezy.Psychologia twierdzi, że pierwsze trzy lata dziecka są de- cydująee dla jego wychowania i charakteru. To, co się w tym czasie ukształtuje, można potem zmieniać już tylko z wielkim trudem. Ale jeśli zapytamy, co właściwie w tym tak wczes­nym wieku się kształtuje, nietrudno będzie dostrzec, że chodzi tu właśnie o ogólny „pogląd na świat”. Albo dziecko już na­uczyło się i wie, iże w świecie panuje pewna hierarchia war­tości, porządek, prawa, które trzeba respektować i stosować się do nich w postępowaniu, przy czym rodzice są nie tylko ostoją, opieką i miłością, ale i surowymi stróżami tych praw; albo też przeciwnie — dziecko nie dostrzegło tego porządku, a za to doszło do głębokiego przekonania, że jedynym pra­wem, które musi być respektowane, są jego własne zachcian­ki i przyjemności, a rodzice są po to, by je natychmiast realizowali.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *