INNE OKOLICZNOŚCI

INNE OKOLICZNOŚCI

Współczesna seksuologia pod­kreśla znaczenie tzw. prawa pierwszych połączeń (psychicz­nego „wdrukowania”), według którego pierwsze przeżycia; seksualne, zwłaszcza powtarzane i mocno angażujące, mogą zostawić w psychice trwałe […]